För att i sanning kunna hjälpa en annan, måste jag förstå mer än han, men först och främst dock förstå det han förstår.

Så länge jag inte gör det, hjälper det inte honom alls inte, att jag förstår mer.

Vill jag ändå göra mitt större vetande gällande, så är det för att jag är fåfäng och stolt, så att jag i grund och botten, i stället för att tjäna honom, egentligen vill bli beundrad av honom.

Sören Kierkgaard 1813-1855