Handledning

I samband med våra utbildningar erbjuds du som personal en metodhandledning Nätverksorienterat arbetssätt och DBF som ger möjlighet till reflektion och förståelse. Det handlar om att du ska förstå dig själv, dina reaktioner och få nya perspektiv kring individ, familj, personal och arbetsgrupp.

I vår grupp metodhandledning strävar vi efter att ni som arbetsgrupp drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. En lärande organisation ger mer hållbara personal.

Handledning kan även ske på individuell basis.

Reflekterande team

För arbetsgrupper inom kommunal verksamhet, socialtjänst, skola, landsting och företag.

Användningsområden som konflikter, ärende dragning, behandling, utredning, mm.

Vi jobbar med strukturer som leder till att gruppens kunskaper lyfts fram och vi berör bland annat lyssnandet och inte ge råd.