Nätverksledarutbildningar där deltagarna får grunder i att genomföra och leda nätverksmöten är pausade pga av covid 19

Nya utbildningar planeras till hösten 2020

Mvh Rohn och Christian