Rohn Emmoth

Jag är Umebo men mina föräldrar kommer ifrån Lappland och större delen av min uppväxt var på Berghem. Jag minns att jag var ute och lekte med många barn och några somrar då jag på kollo umgicks vi hela dagarna. Vi var ständigt ute och uppfostran hemifrån var att vara hel och ren vilket innebar: Ingen grönska på byxorna 🙂 Skolgången var inget jag prioriterade. Jag pratade hellre med allt och alla.

Efter skolan så jobbade jag som flyttkarl, brevbärare och lagerarbetare. Men efter ett diskbråck fick jag börja arbetsträna på en fritidsgård och där fick jag träffa en massa nyfikna unga människor. Jag trivdes som fisken i vattnet.

Jag gick fritidsledarutbildningen i Vindeln och jobbade sedan på fritidsgård där var det fullt med dialog och energi. Jag och min fru köpte ett radhus i Röbäck där vi startade familj och vi har idag tre barn tillsammans.

I början på 2000-talet började jag jobba i “Öppenvårdprojekt 1215” som riktade sig mot ungdomar. Där lärde jag mig mycket om mig själv och vinsterna i möten när man jobbar i ungdomars hem och mötesplatser.

I samband med det gick jag utbildningar som A.R.T (Aggression Replacement  Traning), informatörsutbildning där syftet var att utbilda nyckelpersoner ute i lokala verksamheter/bostadsområden om bland annat droger preventiva insatser för barn och unga. Det var som jag minns första gången det blev tydligt med nätverk och vilken betydelse det kan få när man ser helheter och inte bara i delar.

Min senaste anställning är på Umeå socialtjänst öppenvård där jag har arbetat med olika inriktningar och metoder. Det var när jag träffade kollegan Christian som vi upptäckte att vi på många sätt hade liknande förhållningssätt gentemot de familjer vi jobbat med. Vi såg vikten av att jobba i familjernas hem och att involvera dem i det arbete som skulle göras. Jag och Christian började utveckla ett förhållningssätt som innebar: Hur vi bör förändra oss själva för att få till en förändring i familjerna.

Jag och Christian har startat Koksiken AB för att utveckla vara idéer och tankar kring hur man kan få till förändringar och lösningar hos familjer och se dem som en resurs och inte som en källa till problem.

Tack för att du läste! // Rohn

Utbildningar & anställningar:

IHF
Nätverksledarutbildning
Kriminalitet som livsstil
Tonårskraft
A.R.T
FFT  (Funktionell Familjeterapi)
MI samtal i socialt arbete
Resurspedagog

Anställningar:

Fritidsledare
Biträdande föreståndare
Projekt 1215 öppenvård
Umeå öppenvård
IHF Spectrumteamet ett fyraårigt projekt inom socialtjänsten
Nätverksledare inom socialtjänsten