Kurser & utbildningar

Koksikens förhållningssätt

En timmas presentation kring vårt förhållningssätt, nätverkstänk och typer av behandlingar.

Kostnad: Endast milersättning


Socialt nätverksarbete

En utbildning vid två till tre tillfällen beroende på deltagarnas förkunskaper och grupp storlek, där uppdragsgivarens mål och syfte med utbildningssatsningen är vägledande. Deltagarna får en grund till hur och när nätverksarbete kan utföras. Exempelvis i utredningsform, arbeta i familj och dess nätverk, förbättrat samarbete och tydligare uppdrag som leder till förankrade beslut i ärendet.

Vi kommer att prata om hur vi jobbar i nätverket med alla som är inblandade kring en individ/familj i både det professionella och privata. Hitta lösningar i nätverket och en samordning av alla resurser. Exempel på innehåll: Nätverksteori, genogram, nätverkskartor, utforskande av nätverket samt reflexivt och dialogistiskt förhållningsätt.

Vi kommer att jobba med föreläsningar, praktiskt och gruppdiskussioner.

Ni får konkreta och praktiska verktyg att arbeta med i nätverket. Metodhandledning finns att tillgå efter genomgången utbildning.

Plats: Utbildningen sker centralt i Umeå eller på er arbetsplats
Kostnadsförslag sker i dialog med uppdragsgivare.
Ingår: Lunch och för/eftermiddagsfika när utbildningen sker i Umeå


Nätverksledarutbildning

Utbildningen syftar till att deltagarna ska kunna förbereda och leda nätverksmöten utifrån ett dialogistiskt förhållningsätt.

Utbildningen genomförs under en sex månaders period (8 dagar) och kopplas till ditt ordinarie arbete.  Vi kommer att jobba med våra egna fördomar, leda en grupp, dela erfarenheter, jobba hemmabaserat, tåla osäkerhet och konsten att lyssna. Deltagarna arbetar med ärenden från sin vardag.

Teman: Historien om nätverksmöten. Våra ledstjärnor. Teori. När kan nätverksmöten vara till hjälp. Förberedelser, överväganden och utforskandet. Nätverksmötet och dess faser. Olika typer av möten. Etik och forskning.

Litteratur: Engagerande Nätverksmöten Metod och praktisk tillämpning (Hedberg-Eriksson; Tenerz; Ström; Moody Källberg)

Metodhandledning finns att tillgå efter genomgången utbildning.

Efter överenskommelse kan utbildningen anpassas under en kortare tidsperiod.

Plats: Utbildningen anpassas till er arbetsplats
Kostnadsförslag sker i dialog med uppdragsgivare
Ingår: För- och eftermiddagsfika


Dialogbaserat förändringsarbete (DBF)

En fyra dagars utbildning vid två tillfällen.

Vilka familjer kan vi hjälpa med detta förhållningsätt?

Vi beskriver hur vi jobbar med isolerade system i på familjens hemmaplan exempelvis barn och ungdomar som har stannat hemma och inte går i skolan (hemmasittare). Familjer som har många insatser och hjälpare inblandade men kommer inte vidare.

DBF modellen har flera olika faser som ger deltagarna användbara verktyg i sitt arbete.

Kostnadsförslag sker i dialog med uppdragsgivare
Ingår: För- och eftermiddagsfika


Reflekterande team

För arbetsgrupper inom socialtjänst, skola och Landsting.
Användningsområden som konflikter, ärendedragning, behandling och utredning med mera.

Utbildningen kommer att beröra olika positioner som strukturen, lyssnandet, olika förhållningssätt och tekniker.

Kostnadsförslag sker i dialog med uppdragsgivare, två halvdagar (minst 6 personer)
Ingår: För- och eftermiddagsfika

Ladda ned material: